Ustalenie zastępstwa inkasenta na terenie sołectwa Jodłówka

UCHWAŁA Nr 110/XIV/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie :
ustalenia zastępstwa inkasenta na terenie sołectwa Jodłówka.

Działająca na podstawie art. 6 pkt. 8 ustawy z dnia 30 października o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 póz. 1682. z 2002 r. z póz. zm.), art 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U z 1993 r. Nr 94 , póz 431 z póżn. zm.) oraz art 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z póz. zm.) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uchwala się na zastępcę inkasenta w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, na terenie wsi Jodłówka

Panią Buryło Weronikę zam. Jodłówka 175 a.

§ 2.

Zasady inkasa określone są w Uchwale Nr 173/XXII/97 z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 5.

Treść Uchwały winna być podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscu publicznym.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie zastępstwa inkasenta na terenie sołectwa Jodłówka
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 13:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.