IZ 271/23/2011                                                                                            Pruchnik 03-11-2011

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Docieplenie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

„EUROBUD” Spółka z o.o., Bystrowice 164, 37-565 Roźwienica. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 46299,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  14-11-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

6

„EUROBUD” Spółka z o.o., Bystrowice 164, 37-565 Roźwienica

46299,00

brutto

46299,00

-------------- *100= 100

46299,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Usługi budowlane „RIKLIM”

Ryszard Dobrowny

37-544 Zapałów 232

-

-

Oferta odrzucona

2

Usługi Remontowo-Budowlane Mariusz Pich

37-560 Pruchnik 148

55716,21

brutto

46299,00

-------------- *100= 83,09

55716,21

83,09

3

Usługowy Zakład Murarsko-Malarski Zbigniew Antosyk

37-710 Żurawica, Buszkowice 217

64440,65

brutto

46299,00

-------------- *100= 71,85

64440,65

71,85

4

Zakład Malarsko-Tapicerski

Józef Młynarski

Ul. Podzamcze 31a

37-500 Jarosław

63636,49

brutto

46299,00

-------------- *100= 72,75

63636,49

72,75

5

Firma Produkcyjno-Hndlowo-Usługowa „TORABUD” S.C

37-560 Pruchnik Ul. Jarosławska 2

47413,52

brutto

46299,00

-------------- *100= 97,64

47413,52

97,64

7

Firma Remontowo-Budowlana TOP-BUD Waldemar Stasieńko

Szówsko ul. Pogodna 2

37-522 Wiązownica

65161,17

brutto

46299,00

-------------- *100= 71,05

65161,17

71,05

Oferta firmy Usługi budowlane „RIKLIM” Ryszard Dobrowny 37-544 Zapałów 232 została odrzucona.

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 89 ust. 2 UPZP (Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oferta nr 1 została odrzucona, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Kosztorys ofertowy nie został opracowany zgodnie z zapisem SIWZ – Rozdział X pkt 2. Zamawiający nie ma możliwości dokonania poprawy na podst. art. 87 ust. 2 .

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono 1 ofertę.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Docieplenie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:03.11.2011 13:32
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak