IZ 271/24/2011                                                                                                                                     Pruchnik 04-11-2011

 

 

 

 

 

Informacja

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

Budowa przepustów przy drodze do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych: Świebodna, dz. o nr ewid. 306”

 

zostało rozstrzygnięte.

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Firma Usługowo-Budowlana  Mariusz Dryla,37-560 Pruchnik, Rzeplin 13  . Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 6966,72 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  15-11-2011 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Firma Usługowo-Budowlana

Mariusz Dryla,

37-560 Pruchnik, Rzeplin 13

6966,72

brutto

6966,72

-------------- *100= 100

6966,72

 

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Usługi Transportowe Piotr Jedynak, 37-500 Jarosław, Wierzbna 241

37490,40

brutto

6966,72

-------------- *100= 18,58

37490,40

 

18,58

3

 Zakład Usługowy Wielobranżowy Stanisław Babiś, Swiebodna 120,

37-560 Pruchnik

8507,66

brutto

6966,72

-------------- *100=81,88

8507,66

 

81,88

 

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa przepustów przy drodze do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych: Świebodna, dz. o nr ewid. 306”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:04.11.2011 14:14
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:04.11.2011 14:14