Poniżej zamieszczono SIWZ + załączniki   

 

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków

                             udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 wzór umowy

Załącznik nr 4-  przedmiar robót

Załącznik nr 5-   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:..Wykonanie robót ziemnych na stadionie w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:27.10.2011 15:25
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:10.11.2011 12:09