IZ 271/25/2011                                                                       Pruchnik 15-11-2011

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Wykonanie robót ziemnych na stadionie w Kramarzówce

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Usługowe „DŹWIG” Sp. z o.o. Al. Gen. L. Okulickiego 20; 35-206 Rzeszów. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 73360,15 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 28-11-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Usługowe „DŹWIG” Sp. z o.o.

Al. Gen. L. Okulickiego 20

35-206 Rzeszów

73360,15

brutto

73360,15

-------------- *100= 100

73360,15

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Speed Sport Sp. z o.o.

Ul. Staniewicka 1

03-310 Warszawa

129177,99

brutto

73360,15

-------------- *100= 56,79

129177,99

56,79

3

BPP-INŻ. Sp. z o.o.

Ul. Wróblewskiego 3

37-500 Jarosław

84992,61

brutto

73360,15

-------------- *100= 86,31

84992,61

86,31

4

Zakład Drogowy Tadeusz Popek
i Syn Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik

189757,36

brutto

73360,15

-------------- *100= 38,65

189757,36

38,65

5

Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane Piotr i Aneta Szczepańscy Spółka Jawna,

ul. Topolowa 9, 37-700 Przemyśl

121308,81

brutto

73360,15

-------------- *100= 60,47

121308,81

60,47

6

Firma Handlowo-Usługowa Waldemar Dudek, ul. Lipowa 1,

37-500 Jarosław

202973,71

brutto

73360,15

-------------- *100= 36,14

202973,71

36,14

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie robót ziemnych na stadionie w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:15.11.2011 10:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak