Poniżej została zamieszczona   SIWZ + załączniki 


Załącznik nr 1 – oferta cenowa;           

Załącznik nr 2 –  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( art. 24);

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 –  EXCEL-  szczegółowy wykaz materiałów w podziale na pięć części

Załącznik nr 5 – wzór umowy

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PRUCHNIKU
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:17.11.2011 13:24
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:17.11.2011 13:24