Diety dla radnych pełniących funkcje w Radzie i Komisjach Stałych Rady

UCHWAŁA Nr 95/XIII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie :
diet dla radnych pełniących funkcje w Radzie i Komisjach Stałych Rady.

Działająca na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Skreśla się w § 1 w punkcie 1 Uchwały Nr 49/VI/2003 Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 kwietnia w sprawie: diet dla Radnych pełniących funkcje w Radzie i Komisjach Stałych Rady zapis o treści "i komisjach stałych"
  2. Wprowadza się do wyżej wymienionej uchwały punkt 3 i 4 o treści:
  3. Ustala się dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji stałych.
  4. Ustala się dietę dla Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Pruchnik w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia za przygotowanie i udział w pracach komisji.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Diety dla radnych pełniących funkcje w Radzie i Komisjach Stałych Rady
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 12:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.