Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 97/XIII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 12 lutgo 2004 r. w sprawie :
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samrządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, póz. 708 z póz. zm.) Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik w wysokości 557 zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem złotych).

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 29/IV/2003 Rady Gminy Pruchnik z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagradzania zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.