UCHWAŁA Nr 94/XI/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem nieruchomości – budynku Ośrodka Zdrowia w Pruchniku, wraz z działką na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyraża się zgodę Burmistrzowi Pruchnika na zawarcie kolejnej umowy na wynajem nieruchomości – budynku Ośrodka Zdrowia w Pruchniku wraz z działką oznaczoną w ewidencji gruntów pod nr 3/14 o pow. 602 m2 na okres 3 lat, tj. od 25 października 2012 r. do 24 października 2015 r. w trybie bezprzetargowym.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem nieruchomości – budynku Ośrodka Zdrowia w Pruchniku, wraz z działką na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.11.2011 09:31
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak