Pzyjęcie wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 98/XIII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 12 lutgo 2004 r. w sprawie :
przyjęcia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 1 stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz 1591 z 2001 r. z póz. zm.) oraz § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach orgaizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, póz. 708 z późn.zm.), na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Przyjąć wartość jednego punktu dla:

  1. pracowników administracji, obsługi szkół i placówek Gminy Pruchnik w wysokości - 3,97.
  2. pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości - 5,15 zl.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 30 /IV/2003 Rady Gminy Pruchnik z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pzyjęcie wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 12:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż