UCHWAŁA Nr 97/XII/2011

 

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie:
zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.

 

Na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

 

 

 

 

Udziela się Burmistrzowi Pruchnika zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości  95% od opłat rocznych za oddanie w trwały zarząd na cele związane ze statutową działalnością oświatową, wychowawczą, sportowo-turystyczną, kulturalną i opiekuńczą:

 

 1. na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku nieruchomości gruntowej położonej w Pruchniku obejmującej:
  • część działki nr 3/11 o pow. 0,39 ha (całość – 1,16 ha), – zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
  • część działki nr 5/21 o pow. 0,07 ha (całość – 0,35 ha), – zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
   zabudowanej budynkiem szkoły o pow. użytkowej 1 536,72 m2 z wyłączeniem przedszkola wydzielonego z tego budynku – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 2. na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku na potrzeby Szkoły Filialnej w Hawłowicach, nieruchomości gruntowej położonej w Hawłowicach obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 122 o pow. 0,1350 ha, zabudowanej budynkiem szkoły o pow. użytkowej 190,5 m2.
 3. na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku, nieruchomości gruntowej położonej w Pruchniku obejmującej:
  • działkę nr 1101/4 o pow. 0,17 ha,
  • działkę nr 1101/6 o pow. 0,32 ha,
  • działkę nr 1101/7 o pow.  0,28 ha,
   zabudowanej budynkiem szkoły o pow. użytkowej 531,03 m2, z wyłączeniem 2 mieszkań wydzielonych z tego budynku oraz budynkiem gospodarczym (magazyn sprzętu i pomocy dydaktycznych) o pow. użytkowej 34 m2.
 4. na rzecz Szkoły Podstawowej w Jodłówce, nieruchomości gruntowej położonej w Jodłówce obejmującej:
  • działkę nr 1966/4 o pow. 0,4675 ha,
  • działkę nr 2012/1 o pow. 0,1648 ha,
  • działkę nr 2013/1 o pow. 0,1350 ha,
  • działkę nr 2014/2 o pow. 0,07 ha,
  • działkę nr 2015/1 o pow. 0,0672 ha,
  • działkę nr 1966/3 o pow. 0,0039 ha,
  • działkę nr1966/2 o pow. 0,0025 ha,
  • działkę nr 1966/1 o pow. 0,0040 ha,
  • działkę nr 1964 o pow. 0,1352 ha,
  • działkę nr 1965 o pow. 0,1308 ha.
   zabudowanej budynkiem szkoły o pow. użytkowej 911 m2.
 5. na rzecz Szkoły Podstawowej w Kramarzówce , nieruchomości gruntowej położonej w Kramarzówce obejmującej:
  • działkę nr 1687/3 o pow. 0,76 ha,
  • działkę nr 1686/2 o pow. 0,07 ha,
  • działkę nr 1471/4 o pow. 0,12 ha,
  • działkę nr 1471/3 o pow. 0,05 ha.
   zabudowanej budynkiem szkoły o pow. użytkowej 1 159,16 m2, z wyłączeniem 2 mieszkań wydzielonych z tego budynku.
 6. na rzecz Zespołu Szkół w Rozborzu Długim, nieruchomości gruntowej położonej w Rozborzu Długim obejmującej działkę nr 1013 o pow. 1,0668 ha zabudowanej budynkiem szkoły (szkoła podstawowa + gimnazjum) o pow. użytkowej 629 m2 oraz budynkiem hali sportowej o pow. użytkowej 1 118,46 m2.
 7. na rzecz Zespołu Szkół w Rozborzu Długim na potrzeby Szkoły Filialnej w Rzeplinie nieruchomości gruntowej położonej w Rzeplinie obejmującej działkę nr 607/1 o pow. 0,5711 ha, zabudowanej budynkiem szkoły o pow. użytkowej  220 m2.
 8. na rzecz Szkoły Podstawowej w Świebodnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodnej obejmującej:
  • działkę  nr 1126 o pow. 0,5715 ha,
  • działkę nr 1122/2 o pow. 0,3516 ha,
  • działkę nr 598 o pow. 0,2856 ha,
   zabudowanej budynkiem szkoły o pow. użytkowej 595,40 m2.
  • na rzecz Przedszkola Samorządowego w Pruchniku lokal wydzielony z budynku przy ul. Ks. Br. Markiewicza 22 w Pruchniku (budynek SP Nr 1 w Pruchniku) o powierzchni użytkowej 483,51 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 9. na rzecz Gimnazjum Publicznego w Pruchniku nieruchomości gruntowej położonej w Pruchniku obejmującej:
  • działkę nr 5/19 o pow. 0,68 ha –  kompleks sportowy  ORLIK
  • część działki nr 3/11 o pow. 0,77 ha  (całość 1,16 ha) zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
  • część działki nr 5/21 o pow. 0,28 ha  (całość 0,35 ha)  zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
   zabudowane budynkiem szkoły o pow. użytkowej 4 153 m2 oraz budynkiem hali sportowej o pow. użytkowej 1 191 m2,
 10. na rzecz Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku nieruchomości gruntowej położonej w Pruchniku obejmującej działkę nr 1998 o pow. 0,13 ha zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej o pow. użytkowej 732,68 m2.
 11. na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku nieruchomości gruntowej położonej w Pruchniku obejmującej działkę nr 1977 o pow. 0,11 ha zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej o pow. użytkowej 524,76 m2, z wyłączeniem części parteru zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgoda na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.12.2011 06:45
Informację aktualizował:Piotr Dragan
Data aktualizacji:22.08.2019 13:00