Zarządzenie Nr 95/2011

Burmistrza Pruchnika

z dnia 29.12.2011

w sprawie: nieodpłatnego przekazania drzewa z mienia komunalnego w miejscowości Kramarzówka.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami/, oraz zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 175

poz. 1362 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Drewno pozyskane z lasu mienia komunalnego w miejscowości Kramarzówka w ilości 4,52 m3

Przekazać nieodpłatnie:

  1. Pani Sęk Danuta zam. Kramarzówka 301, - 4,52 m³ drzewa jako pomoc rzeczowa na niezbędny remont zajmowanego budynku mieszkalnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 95/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.12.2011 21:53
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak