Zarządzenie Nr 93/2011

Burmistrza Pruchnika

z dnia 19.12.2011

w sprawie: powołania składu komisji d/s przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę gruntów i innych składników Mienia Komunalnego Gminy Pruchnik.

§ 1.

Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę gruntów i innych składników Mienia komunalnego Gminy Pruchnik w składzie:

 Pan Grządziel Robert

 Pan Szczepanik Aleksander

 Pani Barszczak Elżbieta

 Pan Czaja Piotr

 Pani Lichołat Krystyna

 Pani Kielar Anna

 Pan Chmielecki Józef

§ 2.

Prace Komisji odbywać się będą w składzie co najmniej 3 osób.

Komisja każdorazowo ze swojego składu wybierała będzie Przewodniczącego Komisji.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Pruchnik Nr 1/2008 z dnia 2 stycznia 2008 roku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Pruchnika  

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 93/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.12.2011 22:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak