Zarządzenie Nr 90/2011

Burmistrza Pruchnika

z dnia 14.12.2011

w sprawie: dokonania odpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu w Pruchniku.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 i 2 w związku z art 26 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity ustawy Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 20/IV/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 20/IV/2011 Nr 35 poz. 774 z dnia 24 marca 2011 roku) - ustalam co następuje:

§ 1.

 

Zarządzam dokonanie odpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu w miejscowości Pruchnik gmina Pruchnik oznaczonego jako:

  • działka nr 729/11 o pow. 0,0485 ha objęta KW 75099 – stanowiąca własność Pani Korytko Maria Janina z przeznaczeniem na drogę za cenę uzgodnioną przed zawarciem umowy notarialnej.

§ 2.

Ustalam , że koszty sporządzenia umowy notarialnej gruntów nabywanych na rzecz Gminy Pruchnik poniesie Gmina Pruchnik.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Pruchnika  

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 90/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.12.2011 13:19
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:07.02.2012 19:56