Przeznaczenie gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży

UCHWAŁA Nr 99/XIII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 12 lutgo 2004 r. w sprawie :
przeznaczenia gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży.

Działająca na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tj. Dz. U. Nr. 16 póz. 95 z 1990 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21-08-1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/ jednolity tekst ustawy z dnia 25 maja 2000 roku Dz. U. Nr. 46 poz. 543/ z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości:

1. W miejscowości Pruchnik

  • działka Nr. 1500/34 o powierzchni - 0,32 ha

2. W miejscowości Jodłówka

  • działka Nr. 2643/3 o powierzchni - 0,8372 ha

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 12:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.