SP/1/2011                                                                                                  Pruchnik 15-11-2011

 

Szkoła Podstawowa Nr 1

Im. Komisji Edukacji Narodowej

w Pruchniku

ul. Ks. B. Markiewicza 22

37-560 Pruchnik

 

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku informuje, że postępowanie przetargowe

 

DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PRUCHNIKU

 

zostało rozstrzygnięte.

 

CZĘŚĆ I - MIĘSO i WĘDLINY

Postępowanie o udzielenie  zamówienia Części I  zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759) 

Uzasadnienie faktyczneNie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

 

 

CZĘŚĆ II - ARTYKUŁY MLECZNE  i OLEJ Gat. I

Postępowanie o udzielenie  zamówienia  Części II zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Uzasadnienie faktyczne:  Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

 

CZĘŚĆ III – SYPKIE i PIECZYWO

Postępowanie o udzielenie  zamówienia  Części III  zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759)

 

Uzasadnienie faktyczneNie złożono żadnej oferyt niepodlegającej odrzuceniu

 

 

CZĘŚĆ IV - WARZYWA I OWOCE  Gat. I

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Handel Płodami Rolnymi , Kazimierz Fąfera, Siennów 210, 37-205 Zarzecze. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 7589,40 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  17-11-2011 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Handel Płodami Rolnymi

Kazimierz Fąfera

Siennów 210, 37-205 Zarzecze

7589,40

brutto

7589,40

-------------- *100= 100

7589,40

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

 

 

 

 

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

 

CZĘŚĆ V - RYBY + mrożonki Gat. I

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Hurtownia „WIDAN” export-import mgr inż. Danuta Malczyńska Ul. Jasińskiego 56B, 37-700 Przemyśl. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 2947,35 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  17-11-2011 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Hurtownia „WIDAN”

export-import

mgr inż. Danuta Malczyńska

Ul. Jasińskiego 56B

37-700 Przemyśl

2947,35

brutto

2947,35

-------------- *100= 100

2947,35

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

 

 

 

 

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

 

 

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1

w Pruchniku

mgr Janina Szczepanik

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PRUCHNIKU
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:15.11.2011 15:29
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:15.11.2011 15:29