Zarządzenie Nr 98/2011

Burmistrza Pruchnika

z dnia 30.12.2011

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póż. zm.) art. 229 ust.1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póz. zm.) Burmistrz Pruchnika, zarządza co następuje:

§ 1.

 

W związku ze zmianami dokonanymi  w budżecie gminy w 2011 roku dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

 

§ 2.

 

W związku z tym określa się wieloletnia prognozę finansową Gminy Pruchnik stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Pruchnika  

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 98/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.12.2011 16:31
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak