Zarządzenie Nr 92/2011

Burmistrza Pruchnika

z dnia 14.12.2011

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w 2011 roku.

Na podstawie art.26 ust.1 i ust.2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami)

 

zarządzam

 

przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych w 2011 roku w sposób następujący:

§ 1.

 

Pełną inwentaryzację wszystkich składników majątkowych z wyjątkiem księgozbioru przeprowadzić w 2011 roku w jednostkach:

 • Szkoła Podstawowa w Jodłówce
 • Oddział Przedszkolny w Jodłówce

§ 2.

Ustalam następujący skład zespołów spisowych w w/w jednostkach

 • Lichołat Krystyna – przewodnicząca komisji
 • Kiper Katarzyna - członek komisji

§ 3.

Inwentaryzację w w/w jednostkach należy przeprowadzić w obecności osób materialnie odpowiedzialnych.

§ 4.

W pozostałych jednostkach organizacyjnych podległych w 2011 roku:

 • odstąpić od inwentaryzacji uzasadniając tym, ze inwentaryzacja szczegółowa przeprowadzona była w latach ubiegłych.

§ 5.

 

 Przeprowadzić inwentaryzację według stanu na 31 grudnia 2011 roku dotyczącą:

 • materiałów
 • towarów
 • należności i zobowiązań
 • stanu środków na rachunkach bankowych
 • druków ścisłego zarachowania
 • środków pieniężnych w kasie

§ 6.

Dokonać szczegółowego rozliczenia do dnia 15 stycznia 2012 roku. Prace powyższe wykonują zespoły spisowe i pracownicy księgowości.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Pruchnika  

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 92/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.12.2011 20:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak