Zarządzenie Nr 94/2011

Burmistrza Pruchnika

z dnia 29.12.2011

w sprawie: opracowania Planu Szkolenia Obronnego Gminy Pruchnik na rok 2012.

Na podstawie wytycznych Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2011 r. do szkolenia obronnego, organizowanego w 2012 r. przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wytycznych Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie realizacji zadań obronnych w 2012 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Opracować Plan Szkolenia Obronnego na 2012 r. oraz Plan Zasadniczych Przedsięwzięć w Zakresie Przygotowań Obronnych w 2012 r. zgodnie z moimi wytycznymi (załącznik nr 1 do zarządzenia).

 

§ 2.

 

Opracowania planów wymienionych w § 1 dokona Sekretarz Urzędu Miejskiego wraz z merytorycznymi kierownikami i pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 

§ 3.

 

Plan Szkolenia Obronnego jak również Plan Zasadniczych Przedsięwzięć w Zakresie Przygotowań Obronnych na 2012 r. należy opracować do dnia 14 stycznia 2012 r.                          

 

§ 4.

 

Z powyższymi planami należy zapoznać zainteresowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Pruchnika  

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 94/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.12.2011 01:07
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:09.02.2012 09:51