Ustalenie wysokości dodatku mieszkaniowego

UCHWAŁA Nr 103/XIII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 12 lutgo 2004 r. w sprawie :
ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.

Działająca na podstawie art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z 2001 r z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTEPUJE:

§ 1.

Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem o którym mowa w art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych, nie może przekroczyć 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie wysokości dodatku mieszkaniowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 13:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.