Zgodnie z art 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku /jednolity tekst ustawy z 2004 roku Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami/Wójt Gminy Pruchnik podaje do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu Gminy Pruchnik w dniach od 07.10.2009 do 18.11.2009 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

PRUCHNIK

1.

Działka numer 1938/3 o powierzchni 0,06 ha /B Ps III/ objęta KW 78 755. Położona  w strefie osadniczej, stanowiąca enklawę pomiędzy terenami zurbanizowanymi w Pruchniku przy ulicy Kańczudzkiej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej Żurawica – Łańcut. W sąsiedztwie działki lub na niej przebiegają media takie jak: e NN, gaz, wodociąg i kanalizacja.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 10 200,00 złotych.

Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22 %.

 

2.

Działka numer 1462/1 o powierzchni 0,42 ha objęta KW 51 503. Położona w strefie produkcji rolnej wsi Pruchnik. Działka nieużytkowana i o granicach częściowo zatartych. Porośnięta drzewami osiki, olszy i wierzby nadającymi się na opał.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 2 400,00 złotych.

 

3.

Działka numer 272/13 o powierzchni 0,2000 ha -objęta KW 51 503 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Nieruchomość położona w strefie osadniczej przy drodze gruntowej, niezabudowana. W pobliżu media eNN, gaz, wodociąg i kanalizacja. Możliwość realizacji inwestycji określa art.61 ustawy z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu przestrzennym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12 750,00 złotych.
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22 %.

 

4.

Działka numer 1303/9 o powierzchni 0,08 ha – objęta KW 79410 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Nieruchomość położona w obszarze produkcji rolnej w strefie pośredniej wsi Pruchnik, w kompleksie gruntów rolnych. Działka o kształcie foremnym, pochylona w kierunku południowym. Działka bez dostępu do drogi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 770,00 złotych.

 

5.

Działka numer 1/131 o powierzchni 0,06 ha – objęta KW 51503prowadzpną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Nieruchomość położona w strefie osadniczej w centralnej części miejscowości Pruchnik, stanowiąca enklawę pomiędzy terenami zabudowanymi, o kształcie nieforemnym, lekko pochylona w kierunku południowym. W sąsiedztwie działki lub na niej przebiegają media takie jak eNN, gaz, wodociąg i kanalizacja. Działka nie posiada dostępu do drogi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 11 000,00 złotych.

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT 22%.

RZEPLIN

6.

Działka numer 185/1 o powierzchni 0,19 ha – położona w strefie osadniczej w części pośredniej wsi i pośredniej gminy, o kształcie foremnym granicach widocznych, lekko pochylona w kierunku południowo – wschodnim. W chwili obecnej użytkowana jako grunt orny z możliwością zabudowy mieszkalnej. Położona przy drodze gminnej utwardzonej , wyposażona w media : eNN, wodę i gaz.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 8 800,00 złotych.
Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22 %.

KRAMARZÓWKA

7.

Działka numer 126/1 o powierzchni 0,09 ha w Kramarzówce -objęta KW 75 202. Działka położona w sąsiedztwie terenów osadniczych o kształcie nieforemnym. Zgodnie ze studium uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik przeznaczona jest w całości pod uprawy rolne. Działka nie posiada dostępu do drogi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 680,00 złotych .

 

8.

Działka numer 590 o powierzchni 0,12 ha w Kramarzówce – objęta KW 37619 prowadzonej przez Sad rejonowy w Jarosławiu. Działka położona w obszarze produkcji rolnej w strefie centralnej wsi Kramarzówka, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów osadniczych. Działka o kształcie foremnym, granicach częściowo zatartych, mocno pochylona w kierunku północnym, nieużytkowane pastwisko. Działka bez dostępu do drogi.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 1 350,00 złotych.

JODŁÓWKA

9.

Działka numer 1534 o powierzchni 0,3224 ha w Jodłówce objęta KW 57 487. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik działka położona jest w strefie osadniczej i produkcji rolnej wsi Jodłówka przy drodze gminnej urządzonej. Działka niezabudowana porośnięta starymi drzewami owocowymi. Grunt na użytku bonitacyjnym Rola IV a 0,2182 ha położony w strefie rolniczej, pozostały o powierzchni 0,1042 ha w strefie osadniczej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 4 200,00 złotych.

Do ceny nieruchomości w strefie osadniczej zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22 %.

 

10.

Działka numer 319/2 o powierzchni 0,0107 ha w Jodłówce -objęta KW 57 487. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik działka położona jest w strefie centralnej wsi, niezabudowana, stanowiąca część siedliska. Działka o kształcie foremnym i granicach częściowo zatartych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi.
Cena wywoławcza nieruchomości - 710,00 złotych.
Do ceny nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 22 %.

ROZBÓRZ DŁUGI

11.

Działka numer 1067/2 o powierzchni 1,0690 ha w Rozborzu Długim – objęta KW 80 851- kształt działki nieforemny, działka płaska położona w bezpośrednim sąsiedztwie potoku, nieużytkowana, na obszarze około 0,20 ha , porośnięta olszą, posiada dostęp do drogi gminnej. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy położona jest w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 5 870,00 złotych.

Nieruchomości objęte niniejszym wykazem są wolne od obciążeń.

 

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć pisemne wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Termin przetargu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowych informacji dotyczących zbywanych nieruchomości udziela Urząd Gminy Pruchnik pokój nr 10 lub telefonicznie (016) 6288024 wewn. 24, w godzinach pracy urzędu

 

 

Wójt Gminy Pruchnik

mgr Stanisław Górski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości Gminy Pruchnik przeznaczonej do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:07.10.2009 07:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak