Wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

UCHWAŁA Nr 106/XIV/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Wyraża się  zgodę  na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy Pruchnik  na 2013 rok.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak     

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2012 06:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.