Zaciągnięcie zobowiązania finansowego na opracowanie monografii pn.„Dzieje miasta Pruchnika i regionu".

UCHWAŁA Nr 107/XIV/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie:
zaciągnięcia zobowiązania finansowego na opracowanie monografii pn.„Dzieje miasta Pruchnika i regionu".

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001roku, nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Upoważnić Burmistrza Pruchnika do  zaciągnięcia zobowiązań finansowych  na 2013 rok na kwotę 40 000zł,w celu zlecenia opracowania monografii „ Dzieje miasta Pruchnika i regionu”.

 

§ 2.

 

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy tj. podatek od nieruchomości.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązania finansowego na opracowanie monografii pn.„Dzieje miasta Pruchnika i regionu".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2012 06:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.