UCHWAŁA Nr 90/XII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie :
zmiany zakresów programów pod nazwą “Nowoczesna szkoła" i “Czysta i zdrowa gmina."

Działająca na podstawie art 18 ust 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.  /Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTEPUJE:

§ 1.

Dokonuje się zmiany zakresów rzeczowych programów:

 1. “Nowoczesna szkoła" - Budowa Gimnazjum w Pruchniku, zmiana polega na zwiększeniu zakresu rzeczowego o wykonanie instalacji deszczowej sanitarnej, przyłącza gazowego i energetycznego oraz planu dojazdowego.
  Limit wydatków w 2004 roku będzie wynosił - 1.600.000
  Odnosząc się do wcześniej określonego limitu kwota została zwiększona o 508.000
 2. “Czysta i zdrowa gmina" - wodociągowanie Jodłówka Parcelacja etap I - zmiana polega na przesunięciu prac budowlanych na 2004 rok.
  W związku z powyższym limit wydatków w latach 2003 - 2004 przedstawia się następująco:

 • 2003 r. - 210.000 zł odnosząc się do wcześniej określonego limitu wydatków kwota została zmniejszona o 90.000
 • 2004 r. - 500.000 zł odnosząc się do wcześniej określonego limitu wydatków kwota została zwiększona o 90.000

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana zakresów programów pod nazwą „Nowoczesna szkoła" i „Czysta i zdrowa gmina."
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.03.2005 11:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak