Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik w Kramarzówce do sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 108/XIV/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie:
przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik w Kramarzówce do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / tj. Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/ jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr. 261 poz. 2603/ z późniejszymi zmianami

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości w Kramarzówce Gmina Pruchnik oznaczone jako:

  • działka numer 2478 o powierzchni 0, 29 ha objęta KW 80 335
  • działka numer 2485 o powierzchni 0,14 ha objęta KW 80 335
  • działka numer 2433 o powierzchni 0,43 ha objęta KW 35 486
  • działka numer 2453 o powierzchni 0,30 ha objęta KW 35 486
  • działka numer 2456 o powierzchni 0,26 ha objęta KW 82 334
  • działka numer 2429 o powierzchni 0,16 ha objęta KW 82 334
  • działka numer 2428 o powierzchni 0,25 ha objęta KW 82 334
  • działka numer 2462 o powierzchni 0,31 ha objęta KW 58 183
  • działka numer 2520 o powierzchni 0,23 ha objęta KW 75486

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik w Kramarzówce do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2012 06:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż