Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik w Pruchniku do sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 109/XIV/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie:
przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik w Pruchniku do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / tj. Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/ jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr. 261 poz. 2603/ z późniejszymi zmianami

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości w Pruchniku Gmina Pruchnik oznaczone jako :

  • działka numer 1496 o powierzchni 0, 1797 ha objęta KW 51503
  • działka numer 1498/5 o powierzchni 0,0949 ha objęta KW 51503
  • działka numer 1494/3 o powierzchni 0,0700 ha objęta KW 51503
  • działka numer 1513/9 o powierzchni 0,1356 ha objęta KW 51503
  • działka numer 1514/1 o powierzchni 0,4690 ha objęta KW 59569
  • działka numer 1536/3 o powierzchni 0,3064 ha objęta KW 68771
  • działka numer 1535 o powierzchni 0,3126 ha objęta KW 68771
  • działka numer 1260/1 o powierzchni 0,7496 ha objętej KW 39918

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik w Pruchniku do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2012 06:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.