Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik w Rozborzu Długim do sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 110/XIV/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie:
przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik w Rozborzu Długim do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / tj. Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/ jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr. 261 poz. 2603/ z późniejszymi zmianami

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu zabudowaną nieruchomość w Rozborzu Długim Gmina Pruchnik oznaczoną jako :

  • działka numer 1128 o powierzchni 0,2092 ha objęta KW 57867

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik w Rozborzu Długim do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2012 06:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż