Zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa targowiska stałego w Pruchniku".

UCHWAŁA Nr 112/XIV/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie:
zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa targowiska stałego w Pruchniku".

Na podstawie art. 7 uist.1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 litera „ e’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zabezpieczyć w budżecie gminy w 2013 i 2014 roku środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska stałego w Pruchniku” w następujących kwotach:

  • 2013 rok - 1 365 059 zł
  • 2014 rok - 1 076 075 zł

§ 2.

 

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy Pruchnik tj. Podatek od nieruchomości i subwencja ogólna .

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa targowiska stałego w Pruchniku".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2012 07:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.