OSP Pruchnik Nr 3 ogłasza sprzedaż drewnianego grzybka pokrytego blachą płaską ocynkowaną o wymiarach 13 x 8 m przy remizie OSP  wraz z rozbiórką i uporządkowaniem terenu.

Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego wykorzystania pozostają do dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji pozostałych materiałów na wyznaczonych składowiskach odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferty pisemne należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 18 maja 2012 r. /tj. Piątek/ w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Cena wywoławcza usługi wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu 515-932-906.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o sprzedaży drewnianego grzybka w OSP Nr 3 w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.05.2012 21:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak