Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu oraz ławników do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Jarosławiu

UCHWAŁA Nr 84/XI/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 października 2003 r. w sprawie :
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu oraz ławników do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

Działająca na podstawie art. 160 § l oraz art. 161 § l i 2 i art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U z dnia 12 września 2001 r. Nr. 98 poz. 1070 z póź. zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Dokonać wyboru w głosowaniu tajnym kartkami ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w osobach :

  1. Pani Marta Kurasz
  2. Pan Marian Flak
  3. Pan Marian Romanik

§ 2.

Dokonać wyboru w głosowaniu tajnym kartkami kandydatów na ławników do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Jarosławiu w osobach :

  1. Pani Genowefa Ozimek
  2. Pan Ryszard Duziak

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przesłaniu Prezesowi Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu oraz ławników do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Jarosławiu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 11:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.