Zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik"

UCHWAŁA Nr 116/XV/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie:
zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik".

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 litera „ e’’ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zabezpieczyć w budżecie gminy w 2013 i 2014 roku środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik ” w następujących kwotach:

  • 2013 rok — 2 635 339 zł
  • 2014 rok — 1 007 788 zł

§ 2.

 

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy Pruchnik tj. Podatek od nieruchomości

i subwencja ogólna.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak      

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2012 06:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.