Upoważnienie Burmistrza Pruchnika do rozpoczęcia procedury przywrócenia herbu Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 119/XV/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie:
upoważnienia Burmistrza Pruchnika do rozpoczęcia procedury przywrócenia herbu Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 78 poz. 130 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do rozpoczęcia procedury przywrócenia herbu Gminy Pruchnik.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Upoważnienie Burmistrza Pruchnika do rozpoczęcia procedury przywrócenia herbu Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2012 07:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.