Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik w Kramarzówce oraz Jodłówce do sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 121/XV/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie:
przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik w Kramarzówce oraz Jodłówce do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami /jednolity tekst ustawy z dnia 11 czerwca 2010 roku Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami/

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości Gminy Pruchnik położone w miejscowościach :

  • Kramarzówka - działka numer 833 o powierzchni 0,56 ha,
  • Jodłówka - działka numer 1788/1 o powierzchni 0,2681 ha.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik w Kramarzówce oraz Jodłówce do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2012 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.