Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2011 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

UCHWAŁA Nr 123/XVI/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2011 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Na podstawie art. 270 ust.4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011 rok wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu zawierające:

  1. Bilans z wykonania budżetu gminy Pruchnik
  2. Zbiorczy bilans jednostek budżetowych gminy Pruchnik łącznie z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu

§ 2.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2011 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2012 06:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.