Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik w Jodłówce do sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 125/XVI/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie:
przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik w Jodłówce do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z poźn. zm./, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami /tekst jednolity ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości Gminy Pruchnik położone w miejscowości Jodłówka:

  • działka numer 341 o powierzchni 0,2852 ha
  • działka numer 343 o powierzchni 0,2672 ha
  • działka numer 305 o powierzchni 0,1841 ha
  • działka numer 450 o powierzchni 0,5689 ha
  • działka numer 429/1 o powierzchni 0,5675 ha
  • działka numer 360 o powierzchni 0,2899 ha
  • działka numer 306 o powierzchni 0,4153 ha
  • działka numer 327 o powierzchni 0,1479 ha
  • działka numer 308 o powierzchni 0,0822 ha
  • działka numer 408 o powierzchni 0,2382 ha

§ 2.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik w Jodłówce do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2012 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.