Zmiana siedziby Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr 132/XVI/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 sierpnia 2012 r.
w sprawie:
zmiany siedziby Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Przenosi się siedzibę Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku z budynku przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza 22 do budynku gimnazjum przy ul. Szkolnej 12.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana siedziby Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.08.2012 07:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.