Nadanie nazwy ulicy w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr 71/X/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 11 września 2003 r. w sprawie :
nadania nazwy ulicy w Pruchniku.

Działająca na podstawie art 18 ust.2 pkt 13, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Nadaje się nazwę ulicy Kwiatowa drodze oznaczonej numerami ewidencji gruntów jako działki Nr 1807/1, 1/121 i 1/117 w Pruchniku łączącej ulicę Pogodną z ulicą Bieszczadzką.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie nazwy ulicy w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 10:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.