Przeznaczenie gruntu Gminy Pruchnik do oddania w użytkowanie wieczyste.

UCHWAŁA Nr 72/X/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 11 września 2003 r. w sprawie :
przeznaczenia gruntu Gminy Pruchnik do oddania w użytkowanie wieczyste.

Działająca na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21-08-1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/jednolity tekst ustawy z dnia 25 maja 2000 roku Dz. U. Nr 46 poz. 543/ z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

POSATANAWIA:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomość przeznaczoną pod budowę stacji trafo przy ulicy Szkolnej w Pruchniku oznaczoną jako działka Nr 3/10 o powierzchni 0,0069 ha

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie gruntu Gminy Pruchnik do oddania w użytkowanie wieczyste.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 10:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.