Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA Nr 73/X/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 11 września 2003 r. w sprawie :
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Działająca na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych /tekst jednolity z 2000 roku Dz. U. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę w miejscowości Pruchnik oznaczoną jako:

  • działki Nr 4, 2203, 2270 i 2/126 - droga szkolna w Pruchniku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 10:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.