Zmiana zakresów programów pod nazwą „Czysta i zdrowa gmina” oraz „Dostępna gmina”.

UCHWAŁA Nr 74/X/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 11 września 2003 r. w sprawie :
zmiany zakresów programów pod nazwą “Czysta i zdrowa gmina” oraz
“Dostępna gmina”.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591/ z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Dokonuje się zmiany zakresów rzeczowych programu “Czysta i zdrowa gmina” :

 1. Wodociągowanie Jodłówka Parcelacja etap I, zmiana polega na dołożeniu w 2003 r. rozbudowy ujęcia wody - studnia S5 i S6 oraz zmniejszeniu rurociągu rur Ø 110 do 1059 mb a zwiększeniu rurociągu z rur Ø 90 do 652 mb.
  Dodaje się również budowę zbiornika wyrównawczego V = 3 x 100 m3.
  W związku z powyższym limity wydatków w latach 2003 - 2004 , przedstawiają się następująco:
  2003 r. - 300.000 zł.
  2004 r. - 410.000 zł.
  Łączne nakłady wynoszą 710.000 zł.
  Odnosząc się do wcześniej określonego limitu wydatków nastąpiło zmniejszenie o kwotę w 2003 roku - 410.000 zł, 2004 roku - 590.000 zł; razem 1.000.000 złotych.
 2. Wodociągowanie Jodłówka - etap II Zmianie ulega zakres rzeczowy tj.

 • zmniejsza się rurociąg z rur PCV Ø 110 do 10.332 mb
 • zmniejsza się rurociąg z rur PCV Ø 90 do 325 mb
 • wprowadza się rurociąg z rur PCV Ø 50 do 387 mb
 • wprowadza się rurociąg z rur PCV Ø 40 do 2.659 mb
 • wprowadza się rurociąg z rur PCV Ø 32 do 2.839 mb
  natomiast rezygnuje się z budowy zbiornika wyrównawczego V = 3 x 100 m3.

  Mając powyższe na uwadze limit wydatków w 2004 roku wynosił będzie 1.244.961 zł w tym :
 • środki własne 404.961
 • środki SAPARD 840.000 zł.

  Termin realizacji określa się na 2004 rok.
  Odnosząc się do wcześniej określonego limitu wydatków na wyżej wymienione zadanie nastąpiło zwiększenie kwoty o 444.961 zł.

     3. Wodociągowanie Kramarzówka - Obucz, zmiana polega na zmniejszeniu rurociągu z rur
          Ø 110 do 4.961.50 mb i wprowadzeniu rurociągu z rur Ø 90 - 80 mb oraz PE
         
PE  Ø 32 - 1233,5 mb
               
Ø 40 - 422 mb
               
Ø 30 - 201 mb

Termin realizacji określa się na 2005 rok.
Łączne nakłady w 2005 r. wynosić będą 588.129 zł. w tym:

 • środki własne 157.399 zł.
 • środki SAPARD 430.730 zł.

Odnosząc się do wcześniej określonego limitu wydatków nastąpiło zwiększenie kwoty o 11.871 zł.

 1. Wodociągowanie Świebodna etep III - zmiana polega na zwiększeniu rurociągu z rur Ø 110 - do 6.969 mb, Ø 32 - 50 mb 3.586 i zmniejszeniu z rur Ø 90 do 349 mb.

Termin realizacji 2005 rok.

Łączne nakłady w 2005 r. wynosić będą 1.149.705 zł. w tym:

 • środki własne 309.705 zł.
 • środki SAP ARD 840.000 zł.

Odnosząc się do wcześnie określonego limitu wydatków nastąpiło zmniejszenie o kwotę 50.295 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmiany programu “Dostępna Gmina” - Droga Pruchnik ul. Szkolna i Słoneczna.
Zmiana polega na zwiększeniu odcinku drogi z 605 mb na 607,8 mb.

Termin realizacji 2004 r.

Limit wydatków na 2004 r. określa się na 677.838 zł w tym:

 • środki własne 278.493
 • środki SAP ARD 399.345 zł.

Odnosząc się do wcześniej określonego limitu wydatków nastąpiło zwiększenie o kwotę 97.838 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana zakresów programów pod nazwą „Czysta i zdrowa gmina” oraz „Dostępna gmina”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 10:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż