Zmiana uchwały własnej.

UCHWAŁA Nr 137/XVIII/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie:
zmiany uchwały własnej.

Działając na podstawie art.250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz art.10 ust.2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Uchyla się w całości uchwałę Nr 93/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku w sprawie udzielenia Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej i rzeczowej na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni poboczy po przez ich utwardzenie i ułożenie kostki brukowej przy drogach powiatowych na terenie gminy Pruchnik.

 

§ 2.

 

Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację następujących zadań: - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - budowa chodnika” w kwocie 125 000 zł.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminą Pruchnik.

 

§ 4.

 

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Pruchnika .

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.09.2012 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.