IZ 271/24/2012                                                                                                                                                                                                            Pruchnik 26-10-2012

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik – Etap III

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

GEOKART INTERNATIONAL, Spółka z o.o., Ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 982 212,85 brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 06-11-2012 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

5

GEOKART INTERNATIONAL

Spółka z o.o.

Ul. Wita Stwosza 44

35-113 Rzeszów

979 998,85 (projekt) + 2 214,00 (nadzór autorski)

982 212,85

-------------- *100= 100

982 212,85

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

TRAKT Sp. z o.o. sp. k.

Ul. Jesionowa 15

40-159 Katowice

1 983 006,00

(projekt)  + 2 152,50 (nadzór autorski)

982 212,85

-------------- *100= 49,48

1 985 158,50

49,48

2

 

TRACTEBEL ENGINEERING S.A.

Ul. Dulęby 5

40-833 Katowice

 

1 794 395,52

(projekt) + 22 140,00

(nadzór autorski)

982 212,85

-------------- *100= 54,07

1 816 535,52

54,07

3

MGGP S.A.

Ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

4 612 500,00

(projekt) + 2 693,70 (nadzór autorski)

982 212,85

-------------- *100=21,29

4 615 193,70

21,29

4

SWECO HYDROPROJEKT KRAKÓW

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Trybuny Ludów 15

30-660 Kraków

1 758 134,94

(projekt) + 18 450,00
( nadzór autorski)

982 212,85

-------------- *100= 55,29

1 776 584,94

55,29

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik – Etap III
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:26.10.2012 17:43
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:26.10.2012 17:43