OPS 271/2/2012                                                                                     Pruchnik 29-10-2012

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku informuje, że postępowanie przetargowe

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

ARGON KLAUDIUSZ PÓŁTORAK ul. Rzeczna 4/45, 37-700 Przemyśl. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 4 950,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta zgodnie z  art. 94 ust 2 pkt 1a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) dnia 05-11-2012 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

ARGON KLAUDIUSZ PÓŁTORAK ul. Rzeczna 4/45, 37-700 Przemyśl

4 950,00

brutto

4 950,00

-------------- *100= 100

4 950,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Rzeszowie

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

37-500 Jarosław, ul. Św. Ducha 8

7 500,00

brutto

4 950,00

-------------- *100= 66,00

7 500,00

66,00

2

POLSKA SZKOŁA FLORYSTYCZNA w Poznaniu

Ul. Pawłowskiego 6

60-681 Poznań

8 700,00

4 950,00

-------------- *100= 56,90

8 700,00

56,90

3

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl

Ul. Wilsona 12

7 000,00

4 950,00

-------------- *100= 70,71

7 000,00

70,71

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Z up. Burmistrza

Zofia Wałczyńska

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja i przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku współfinansowanego z EFS
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.10.2012 08:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak