Powołanie Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

UCHWAŁA Nr 79/X/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 11 września 2003 r. w sprawie :
powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ oraz art. 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 98 poz.1070 z póź. zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Powołuje się Zespół opiniujący kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu oraz kandydatów na ławników do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Jarosławiu w następującym składzie :

    1. Pani radna Weronika Szeliga
    2. Pan radny Edward Kroczek
    3. Pan radny Jan Barszczak

§ 2.

Zadaniem Zespołu będzie przedstawienie Radzie Gminy Pruchnik opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Powołanie Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 11:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.