Nr IZ 271/32/2012                                                                                                                Pruchnik 05-11-2012

 

 

Wszyscy wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

 

Dotyczy postępowania na realizację zadania pn. Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych budynku Ośrodka Zdrowia w Pruchniku

 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz
z odpowiedziami:

 

 

 

Zapytania:

1)     Pozycja 20 przedmiaru – montaż ościeżnic drzwiowych drewnianych dębowych. Katalog norm odnosi się do ościeżnic stalowych. Czy możliwa jest zamiana z drewnianych na stalowe?

 

2)     Pozycja 65 przedmiaru – Licowanie ścian cokołu płytkami kamionkowymi – obmiar zerowy. Proszę o uzupełnienie.

3)     W przedmiarze instalacji sanitarnych podano kocioł 65kW, natomiast w projekcie widoczny jest kocioł 45kW. Która wartość prawidłowa do wyceny?

4)     Brak dokumentacji zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowej.

 

 

Odpowiedź do pytania nr 1

Nie

Odpowiedź do pytania nr 2

41m2

Odpowiedź do pytania nr 3

Kocioł 45kW

Odpowiedź do pytania nr 4

 Na bipie w zakładce SIWZ jest umieszczone zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zapytania i odpowiedzi nr 3 Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych budynku Ośrodka Zdrowia w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:05.11.2012 08:32
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:05.11.2012 08:35