Podział Gminy Pruchnika na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

UCHWAŁA Nr 147/XIX/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie:
podziału Gminy Pruchnika na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Na podstawie art. 13 i 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) oraz w związku z art. 417 §1, §2, §3 pkt 1
i §4, art. 418 §1, 419 i art.420 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Dokonuje się podziału gminy Pruchnik na okręgi wyborcze, ustala się ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Ustalony w § 1 podział na okręgi wyborcze będzie miał zastosowanie od następnej kadencji organów samorządu terytorialnego.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Od uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Przemyślu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak


Załącznik
do Uchwały Nr 147/XIX/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku

z dnia 31 października 2012 r.

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, ICH GRANICE I NUMERY ORAZ LICZBA WYBIERANYCH RADNYCH W OKRĘGU

 

Numer

okręgu

wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych

wybieranych

W okręgu

1.

Sołectwo HAWŁOWICE

1

2.

Sołectwo JODŁÓWKA od nr 1 do nr 185

1

3.

Sołectwo JODŁÓWKA od nr 186 do nr 312

1

4.

Sołectwo JODŁÓWKA PARCELACJA od nr 313 do końca

Sołectwo ROZBÓRZ OKRĄGŁY

1

5.

Sołectwo KRAMARZÓWKA od nr 1a do nr 104B

1

6.

Sołectwo KRAMARZÓWKA od nr 105 do nr 213 oraz od nr 216 do nr 218

1

7.

Sołectwo KRAMARZÓWKA od nr 214 do 215a oraz od nr 219 do końca

1

8.

Osiedle PRUCHNIK DOLNY

ulice: Jasna od nr 2 do nr 60A, Zacisze, Armii Krajowej, Spokojna, Polna, Słoneczna, Pogodna, Kwiatowa, krótka, Bieszczadzka, Szkolna, Kańczudzka, Spacerowa

1

9.

Osiedle PRUCHNIK DOLNY ulice: Sportowa, Mieczysława Orłowicza, Cicha, Rynek, Ogrodowa, Parkowa, Długa, Zielona, Leśna, Korzenie, Wiejska od nr 67 do nr 69, Boczna, Warzywna, Wałowa, Kościelna, Jana Pawła II, Kościuszki, Księdza Bronisława Markiewicza od nr 2 do nr 66

1

10.

Osiedle PRUCHNIK DOLNY

ulice: Przemyska, Wiejska od nr 1 do nr 66, Grunwaldzka, Jarosławska, Lipowa, Zamkowa, Basztowa, Węgierska

1

11.

Osiedle PRUCHNIK GÓRNY

ulice: Akacjowa, Księdza Bronisława Markiewicza od nr 73 do nr 223, Jasna od nr 61 do nr 123

1

12.

Osiedle PRUCHNIK GÓRNY

ulice: Księdza Bronisława Markiewicza od nr 224 do końca, Świętego Floriana, Miodowa, Objazdowa, Widokowa

1

13.

Sołectwo ROZBÓRZ DŁUGI

1

14.

Sołectwo RZEPLIN

1

15.

Sołectwo ŚWIEBODNA

1

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podział Gminy Pruchnika na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2012 06:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż