Powołanie Radnego do składu osobowego Komisji Budżetowej.

UCHWAŁA Nr 80/X/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 11 września 2003 r. w sprawie :
powołania Radnego do składu osobowego Komisji Budżetowej.

Działająca na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 200l r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Powołuje się Pana radnego Wojciecha Kwolka wybranego w wyborach uzupełniających do rady gminy w okręgu Nr 5 (Pruchnik Dolny) na jego wniosek do składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Gminy Pruchnik.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Powołanie Radnego do składu osobowego Komisji Budżetowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 11:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.