Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

UCHWAŁA Nr 148/XIX/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Działając na podstawie art. 18 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami), w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Wyraża się negatywną opinię do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w brzmieniu jak Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXV/454/2012 Sejmiku z dnia 24 września 2012 r. w części dotyczącej obszaru położonego na terenie Gminy Pruchnik opisanego w Załączniku Nr 2a pkt. 2 ust. 7, 8. Dla zapisów w § 3 pkt. 1 ust. 3 i 4 dotyczących rzeki Mleczka Wschodnia oraz zakazu dotyczącego wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała podlega przekazaniu do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2012 07:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż