Zaliczenie ulic i dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

UCHWAŁA Nr 149/XIX/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie:
zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póz. zm./ oraz art.7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych /tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 19 poz.115 z późn. zm./ po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zalicza do kategorii dróg gminnych następujące drogi i ulice położone na terenie Gminy Pruchnik:

1. MIEJSCOWOŚĆ HAWŁOWICE

Droga Hawłowice – Tyniowice - droga łącząca drogę powiatową Nr 1774 Hawłowice – Bystrowice w kierunku do Tyniowic obok zabudowań Pana Szczekota - o długości 2 700 metrów (działki nr 539, część 755, 754 i 753) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 1.

Droga Hawłowice na dziale – droga łącząca drogę powiatową Nr 1774 Hawłowice – Bystrowice z drogą do Szczekota - długości 870 metrów (działki nr 593, 645 i 689) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 2.

Droga Hawłowice – do Szczekotów – droga łącząca drogę powiatową Nr 1774 Hawłowice – Bystrowice z drogą Hawłowice – Tyniowice – długości 970 metrów (dz. nr 623 i 665) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 3.

2. MIEJSCOWOŚĆ JODŁÓWKA

Droga Jodłówka – Leśniczówka - droga łącząca drogę powiatową Nr 1629 Pruchnik – Nienadowa z drogą powiatową Jodłówka przez wieś – długości 900 metrów (działka numer 2666/3) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 4.

Droga Jodłówka – Pustki - droga będąca przedłużeniem drogi powiatowej Jodłówka przez wieś – o długości 780 metrów (działki nr 1505/1, 1683/2, 1503/1, 1502/2, 1502/1, 1500/2, 1501/1, 1499/1, 1497/2, 1496/2, 1495/2, 1494/4, 1498/1, 1490/1, 1491/2, 1489/1, 1488/1, 1487/1, 1484/2, 1479/1, 1476/5, 1476/2, 1474/2) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku nr 5.

Droga Jodłówka – Górny Gościniec - droga łącząca drogę powiatową Jodłówka przez wieś z drogą powiatową Pruchnik – Nienadowa – długości 730 metrów (dz. nr 1069/2) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 6.

Droga Jodłówka – Remiza OSP - droga łącząca Remizę OSP i zabudowania mieszkalne z drogą powiatową Jodłówka przez wieś – długości 130 metrów (dz. nr 1409) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 7.

Droga Jodłówka – do Pieszków – droga łącząca zabudowania mieszkalne z drogą powiatową Jodłówka przez wieś – długości 150 metrów (dz. nr 1393/1) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku nr 8.

Droga Jodłówka – za szkołą - droga łącząca zabudowania mieszkalne z drogą powiatową Jodłówka przez wieś – długości 860 metrów (dz. nr 1970, 2015/4, 2015/2, cz. 2004) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 9.

Droga Jodłówka – do Mosura - droga łącząca zabudowania mieszkalne z drogą powiatową Jodłówka przez wieś – długości 190 metrów (dz. nr 1380) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 10.

Droga Jodłówka – do potoku – droga łącząca zabudowania mieszkalne z drogą powiatową Jodłówka przez wieś długości 750 metrów (część dz. nr 2077) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku nr 11.

Droga Jodłówka – do Halejcio Mariana – droga łącząca zabudowania mieszkalne z drogą powiatową Jodłówka przez wieś o długości 250 metrów (dz. nr 25/1, 2483/2) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 12.

Droga Jodłówka – koło Nowaka – droga łącząca zabudowania mieszkalne z drogą powiatową Jodłówka przez wieś długości 530 metrów (dz. nr 2612) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 13.

Droga Jodłówka – Rzeplin – droga łącząca drogę powiatową do Świebodnej z drogą gminną nr 1 11667R (Rzeplin na las) – długości 490 metrów (dz. numer 84) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 14.

3. MIEJSCOWOŚĆ KRAMARZÓWKA

Droga Kramarzówka – Pruchnik – droga stanowiąca połączenie ulicy Miodowej w Pruchniku z drogą powiatową nr 1778 Pruchnik – Kramarzówka – długości 75 metrów (dz. nr 2578/2) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 15.

Droga Kramarzówka – Raczy Potok – droga łącząca drogę powiatową nr 1778 Pruchnik – Kramarzówka z zabudowaniami w Raczym Potoku długości 300 metrów (dz. nr 2574/1) -zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 16.

Droga Kramarzówka - Mazurówka II – droga od drogi powiatowej nr 1778 Pruchnik – Kramarzówka do zabudowań mieszkalnych długości 1440 metrów (dz. nr część 2579, część 2581, część 2580, nr 2583/1, nr 39/1, nr 104/1, część 2584) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 17.

Droga Kramarzówka – na Zady – droga od drogi powiatowej nr 1778 Pruchnik – Kramarzówka do zabudowań mieszkalnych długości 370 metrów (dz. nr 2595) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 18.

Droga Kramarzówka - do Żelaznego – droga łącząca zabudowania z drogą gminną na Zady- długości 480 metrów (dz. nr 2600, cz. 2601i 395/1) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 19.

Droga Kramarzówka - do Procia - droga łącząca zabudowania mieszkalne z drogą powiatową nr 1778 - długości 380 metrów (cz. dz. nr 2604/1) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 20.

Droga Kramarzówka – do Makary – droga łącząca zabudowania z drogą powiatową nr 1778 – długości 140 metrów (dz. nr 2615) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 21.

Droga Kramarzówka – do Pałysa - droga łącząca zabudowania mieszkalne z drogą powiatowa Kramarzówka przez wieś długości 450 metrów (dz. nr 2624, cz. 2621, cz. 2622) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 22.

Droga Kramarzówka – Helusz - droga łącząca drogi powiatowe nr 1779 Kramarzówka przez wieś z drogą powiatową nr 1778 Kramarzówka – Skopów długości 1 870 metrów (dz. nr 2640, 1452/2, 2656, 2629) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 23.

Droga Kramarzówka – Zaokówka - droga łącząca zabudowania na Zaokówce z drogą powiatową Kramarzówka przez wieś długości 840 metrów (część dz. numer 2639) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 24.

Droga Kramarzówka – do Kurasza – droga łącząca zabudowania z drogą powiatową Kramarzówka przez wieś długości 580 metrów (dz. nr 2641, 2642/1) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 25.

Droga Kramarzówka – do Króla - droga łącząca zabudowania z drogą powiatową Kramarzówka przez wieś długości 370 metrów (dz. nr 2648, 1419/3, 2650) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 26.

Droga Kramarzówka – Zaosiny do Segieta - droga łącząca Zaosiny z drogą gminną długości 490 metrów (dz. nr 2562, cz. 2561, cz. 2559) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 27.

4. MIEJSCOWOŚĆ PRUCHNIK

Ulica Spacerowa – droga łącząca ulicę Bieszczadzką (droga powiatowa nr 1777 Pruchnik – Nienadowa) z ul. Ks. B. Markiewicza (droga powiatowa nr 1778 Pruchnik – Kramarzówka) długości 900 metrów (dz. nr 1810) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 28.

Ulica Spokojna – droga łącząca drogę gminną nr 1 11680R z ulicą Spacerową długości 580 metrów (dz. nr 55/14, 55/135) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 29.

Ulica Polna - droga łącząca się z drogą gminną nr 1 11680R (ul. Armii Krajowej) długości 160 metrów (dz. nr 49/6 i 50) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 30.

Ulica Kwiatowa – droga łącząca drogę powiatową nr 1777 Pruchnik – Nienadowa z drogą gminną nr 1 685R (ul. Pogodna) – długości 160 metrów (dz. nr 1/121, 1/117, 1807/1) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 31.

Ulica Krótka – droga łącząca się z drogą gminną nr 1 -11685R (ul. Pogodna) - długości 140 metrów (dz. nr 2166) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 32.

Droga ,,łącząca'' - drogę gminną nr 1 11685R ul. Pogodna z drogą gminną numer

1 11688R (ul. Słoneczna) – długości 140 metrów (dz. nr 2239, 2/136, 2248) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 33.

Droga Pruchnik – do odwiertów – droga od ulicy Bieszczadzkiej (droga powiatowa nr 1777) w kierunku do odwiertów – długości 580 metrów (cz. dz. numer 64/65) – zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 34.

Ulica Warzywna – droga łącząca zabudowania z drogą wojewódzką Pruchnik – Kańczuga - długości 210 metrów (część dz. numer 1762) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 35.

Ulica Kościelna - droga łącząca ul. Kańczudzką (droga wojewódzka Pruchnik - Kańczuga z ulicą Jana Pawła II - długości 150 metrów (dz. nr 1985/1, 1982/9, 2109 - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 36.

Ulica Cicha - droga łącząca ul. Ks. B. Markiewicza (droga powiatowa nr 1778 ) z ulicą Długą (droga gminna nr 1 11681R ) - długości 170 metrów ( dz. numer 2122) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 37.

Ulica Boczna - droga łącząca ulicę Długą (droga gminna nr 1 11681R ) z ulicą Rynek – długości 120 metrów (dz. nr 2127)- zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 38.

Ulica Kościuszki – droga od drogi wojewódzkiej nr 881 (ul. Jana Pawła II) – długości 240 metrów (dz. nr 100/10) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 39.

Ulica Parkowa – droga łącząca ul. Długą (droga gminna nr 1 11681R) z ulicą Przemyską - długości 460 metrów (cz. dz. nr 2129/1, cz. 2087, cz. 2061/3) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 40.

Ulice Zielona i Zacisze – droga łącząca ul. Długą (droga gminna 1 11680R ) z ul. Ks. B. Markiewicza (droga powiatowa nr 1178) – długości 750 metrów (dz. numer 1811/1, 1721) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 41.

Pruchnik – droga obok tartaku – droga łącząca ul. Ks. B. Markiewicza (droga powiatowa nr 1178) z ul. Zieloną – długości 270 metrów (dz. nr 55/68, 46/6, 46/13, cz. 46/8) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 42.

Ulica Basztowa – droga łącząca zabudowania z drogą wojewódzką nr 880 Pruchnik – Jarosław długości 210 metrów (dz. nr 2373, 2375) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 43.

Ulica Korzenie – droga łącząca zabudowania z drogą gminną ul. Leśna w Pruchniku – długość 1 140 metrów (dz. Nr 725/9 i 2666) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 44.

Droga Pruchnik koło Piwody – droga łącząca zabudowania z drogą powiatową Pruchnik – Kramarzówka – długości 130 metrów (dz. nr 1898 i cz. 1726/5)- zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 45.

Droga Pruchnik do Krzysztofa Szkoły – droga łącząca zabudowania z drogą powiatową Pruchnik – Kramarzówka – długość 260 metrów (cz. dz. nr 261) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 46.

Ulica Akacjowa – droga łącząca zabudowania z drogą powiatową Pruchnik – Kramarzówka – długości 350 metrów (dz. nr 1851, cz. 1852, 1811/6) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 47.

Pruchnik - droga do Jarosza – droga łącząca zabudowania z drogą powiatową Pruchnik – Kramarzówka – długość 250 metrów (dz. cz. numer 1884) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 48.

Pruchnik - droga do Olszańskiego – droga łącząca zabudowania z drogą gminną Pruchnik – Poprzeczka – długości 400 metrów bieżących (dz. nr 1876, cz. 1877, 1374/6) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 49.

Pruchnik – droga na Skotniki – droga łącząca zabudowania z drogą gminną Pruchnik – Poprzeczka – długości 390 metrów (cz. dz. numer 1858/1) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 50.

Pruchnik ul. Objazdowa – droga łącząca zabudowania z drogą gminną Pruchnik – Poprzeczka – długość 730 metrów (dz. nr 1248/4, cz. 1330/3, cz. 1345) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 51.

5. MIEJSCOWOŚĆ ROZBÓRZ DŁUGI

 

Droga Rozbórz Długi – Agronomówka – droga łącząca drogę wojewódzką nr 881 z drogą powiatową nr 1633 – długości 500 metrów (dz. nr 900, 904/1) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 52.

Droga Rozbórz Długi – Stadion – droga łącząca drogę powiatową nr 1633 i drogę powiatową nr 1775 – długości 700 metrów (dz. nr 990, 958, 960) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 53.

6. MIEJSCOWOŚĆ ROZBÓRZ OKRĄGŁY

 

Droga Rozbórz Okrągły – koło Jana Szczepanika – droga łącząca drogę powiatową nr 1775 z drogą gminną nr 1 11698R długości 180 metrów (cz. dz. 374, 375) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 54.

Droga Rozbórz Okrągły – na stary cmentarz – droga łącząca drogę powiatową nr 1775 z drogą gminna nr 1 11698R – długości 190 metrów (dz. nr 401, cz. dz. nr 399) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 55.

Droga Rozbórz Okrągły – koło Pawełka – droga łącząca drogę powiatową nr 1775 z drogą gminną nr 1 11697R (dz. nr 447) - długości 150 metrów (dz. nr 460) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 56.

Droga Rozbórz Okrągły – koło Brzuchacza – droga łącząca drogę powiatową nr 1775 z drogą gminną nr 1 11697R (dz. nr 447) – długości 120 metrów (dz. nr 460) zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 57.

 

7. MIEJSCOWOŚĆ ŚWIEBODNA

 

Droga Świebodna – Wólka Rzeplińska – droga łącząca drogę powiatową numer 1629 z Wólką Rzeplińską – długość 1 150 metrów (dz. nr 370 i część dz. nr 306) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku nr 58.

Droga Świebodna – góra – droga łącząca drogę powiatową nr 1629 z drogą Świebodna Wólka Rzeplińska – długość 1 070 metrów (dz. nr 511, cz. dz. nr 512 i numer 457) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 59.

Droga Świebodna – do Głowacza - droga łącząca drogę powiatową nr 1629 z drogą Świebodna – góra – długość 320 metrów (dz. nr 501, 492) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 60.

Droga Świebodna – Jaworznik – droga łącząca drogę powiatową nr 1629 z drogą gminną nr 1 11699R – długości 1 550 metrów (dz. nr 602, 603, 611, 636) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem i położeniem określonym w załączniku numer 61.

Droga Świebodna - do Bielki – droga łącząca zabudowania z drogą gminną nr 1 11699R – długość 250 metrów (cz. dz. nr 716) - zgodnie ze szczegółowym przebiegiem oraz położeniem określonym w załączniku numer 62.

§ 2.

Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaliczenie ulic i dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2012 07:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż