IZ 271/30/2012                                                                                                                     Pruchnik 13-11-2012

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla Gminy Pruchnik

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Budownictwo Naftowo Gazownicze NAFTOMONTAŻ PRZEMYŚL Spółka z o.o., 37 -700 Przemyśl, ul. Wernyhory 1. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 3 255 561,54 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 21-11-2012 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Budownictwo Naftowo Gazownicze NAFTOMONTAŻ PRZEMYŚL Spółka z o.o., 37 -700 Przemyśl, ul. Wernyhory 1

3 255 561,54

brutto

3 255 561,54

----------------- *100= 100

3 255 561,54

100

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:13.11.2012 17:29
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:13.11.2012 17:29